Posyłając dziecko do przedszkola, nierzadko zastanawiamy się, jak będzie wyglądał rozkład dnia malucha? Co będzie się działo za zamkniętymi drzwiami ponad to, co wiemy z oficjalnego rozkładu dnia placówki dostępnej dla rodziców. Dlatego dziś zajmiemy się tematem kadry pedagogicznej w przedszkolu. To podstawa właściwie realizowanego programu  edukacyjnego.

Kto może pracować w przedszkolu?

Wychowanie przedszkolne może być realizowane przez pedagogów z określonym poziomem wykształcenia. Wymagania w tym obszarze są coraz większe, ze względu również na fakt, że wzrasta poziom wiedzy o sposobach rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. To wtedy pociechy poznają szersze środowisko i zaczynają pełnić nowe funkcje społeczne. Uczą się odczuwania samego siebie, odkrywania świata zewnętrznego, zdobywania znacznego zasoby wiedzy o świecie, świadomości, że poza zabawą jest jeszcze czas uczenia się czy też pracy. Dlatego niezwykle ważne jest powierzenie dzieci pod opiekę osobom rozumiejących te zależności,

Jaki powinien być pedagog przedszkolny?

Pedagodzy w naszej placówce cechują się nie tylko odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, ale przede wszystkim cechami osobowości. To one bowiem pozwalają im na właściwą pracę z młodymi ludźmi. Nauczyciel przedszkolny musi być zrównoważony psychicznie. Cechować się powinien łatwością nawiązywania kontaktów z dziećmi, mieć wysokie wyczucie taktu i wrażliwości na sprawy dzieci. Przede wszystkim nasi pedagodzy potrafią słuchać, ich poziom empatii jest bardzo wysoki podobnie jak szczerość w kontaktach z dziećmi i rodzicami,

W pracy z małymi dziećmi pomaga poczucie humoru wychowawcy, gdyż zwykle idzie to w parze z bycia kreatywnym, twórczym i ciekawym świata terapeutą, których dzieci pragną mieć w swoim otoczeniu. Nie może oczywiście pozwalać na wszystko swoim podopiecznym. Dlatego powinien być sprawiedliwy, odpowiedzialny i samemu zachowywać się w nienaganny sposób. Dzięki dobrze dobranej kadrze specjalistów można budować poczucie własnej wartości u podopiecznych, co jest niezwykle ważne w kształtowaniu ich osobowości.

Dziecko w przedszkolu. Rodzaje zajęć przedszkolnych dla maluchów