• Przedszkole integracyjne – nauka szacunku i tolerancji:

 • Jesteśmy przedszkolem integracyjnym, którego celem jest zapewnienie każdemu maluchowi odpowiednich dla niego warunków do rozwoju i poszerzania wiedzy.

  Przyjmujemy dzieci z zaburzeniami głosu, mowy i chorobami słuchu, a także z orzeczeniami o autyzmie, Zespole Aspergera, Zespole Downa, upośledzeniu umysłowym i innymi problemami natury psychicznej lub intelektualnej. Ze względu na architekturę budynku w chwili obecnej niestety nie możemy jeszcze przyjąć dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz niewidzących.

  Zatrudniony w naszej placówce odpowiednio przeszkolony personel w pełni realizuje ideę integracji. Wszystkie maluchy uczęszczające do prywatnego przedszkola integracyjnego mają te same prawa i obowiązki.

  Dzieci niepełnosprawne spędzają czas w towarzystwie zdrowych rówieśników, co bardzo mobilizuje je do pracy i daje szansę czerpania dobrych wzorców z otoczenia. Natomiast dzieci pełnosprawne uczą się tolerancji, szacunku, empatii i otwartości wobec odmienności. W ten sposób kształtujemy ich wrażliwość na drugiego człowieka.

  Pełna opieka i wsparcie dla każdego dziecka

  Na terenie naszego przedszkola integracyjnego odbywają się zajęcia logopedyczne. Wszystkie dzieci objęte są także stałą opieką psychologa. Do jego zadań należy m.in. prowadzenie obserwacji podopiecznych, a także ocena ich funkcjonowania i postępów w rozwoju.

  W Niezapominajce dbamy o:

  • wspieranie mocnych stron dzieci,

  • prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci,

  • minimalizowanie zaburzeń zachowań u dzieci,

  • wspieranie nauczycielek i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

  Na terenie przedszkola realizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, terapia integracji sensorycznej, terapia ręki oraz trening umiejętności społecznych, które to zajęcia finansowane są z budżetu przedszkola.

  Przedszkole ściśle współpracuje z Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka.

  Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

 • Logo12 Integracja
 • eurorenoma-baner Integracja

 • logo_rzf Integracja

  pieczec-300x247 Integracja