• O integracji w przedszkolu integracyjnym

 • Stale rozwijamy się jako przedszkole integracyjne. Przyjmujemy dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności psychicznej w różnym stopniu (Autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Downa, upośledzenie umysłowe), dzieci z zaburzeniami głosu, mowy i chorobami słuchu. Ze względu na architekturę budynku niestety nie możemy przyjąć dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz niewidzących.

  Kompetentny personel

  Przeszkolony personel w pełni realizuje ideę integracji. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola mają te sama prawa i obowiązki. Dzieci niepełnosprawne uczą się i bawią w towarzystwie zdrowych rówieśników, co bardzo mobilizuje je do pracy i daje szansę czerpania dobrych wzorców z otoczenia. Natomiast dzieci pełnosprawne uczą się tolerancji, szacunku, empatii i otwartości wobec osób niepełnosprawnych.

  Na terenie przedszkola odbywają się zajęcia logopedyczne. Wszystkie dzieci objęte są także opieką psychologa. Do jego zadań należy m.in. prowadzenie obserwacji podopiecznych i ocena funkcjonowania ich sfer podlegających rozwojowi:

  • wspierania mocnych stron dzieci,
  • prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci,
  • minimalizowanie zaburzeń zachowań u dzieci,
  • wspieranie nauczycielek i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

  Ważne współprace

  Ponadto prywatne przedszkole integracyjne współpracuje z dwiema poradniami:

  • Centrum Terapii “Synergis” na Mokotowie,
  • Centrum Diagnozy i Terapii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych “Karmel” na Ursynowie.

  Na ich terenie realizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, terapia integracji sensorycznej, terapia ręki oraz trening umiejętności społecznych, które to zajęcia finansowane są z budżetu przedszkola.

 • Logo12 Integracja
 • eurorenoma-baner Integracja

 • logo_rzf Integracja

  pieczec-300x247 Integracja